Prístup vzdialených používateľov/lokalít do podnikovej siete býva štandardne riešený cez VPN alebo SSL tunely, či už medzi lokalitami, alebo medzi používateľom a firewallom. Pri veľkom počte vzdialených používateľov je nutné použiť dedikované zariadenie - VPN koncentrátor. Manažovateľnosť riešenia podporuje použitie PKI a Single Sign-On.

Cisco
Huawei
Juniper
Sophos
PulseSecure
Microsoft
O nás

NAŠA VÍZIA

Vízie našej spoločnosti už od jej založenia vedú k cieľu byť firmou s najvyššou pridanou hodnotou na trhu.

Pod tým rozumieme schopnosť dodávať portfólio služieb na čo najvyššej úrovni, a byť najvyššie certifikovaným dodávateľom podpory vybraných technológií. Ide o dlhodobý proces, ale už dnes môžeme pri technológiách ako napríklad Juniper, Sophos alebo Huawei, hovoriť o úspechu, kde na trhu pôsobí,e ako jednotka, čo sa kompetencií a znalostí týka.

VIAC O NÁS

Kontakt

Certifikáty

ISO 9001 | ISO 27001