Používanie výkonných, spoľahlivých a bezpečných info-komunikačných systémov (ICT) je nevyhnutnou požiadavkou pre súčasný biznis. Moderný podnik sa nezaobíde bez lokálnych sietí, prístupu na Internet, pripojenia pobočiek, mobilných zariadení, ako aj základných bezpečnostných opatrení. Vyspelé technológie ponúkajú viacero riešení pre každé prostredie, treba však vybrať to najvhodnejšie a zintegrovať – skĺbiť ho s existujúcimi prvkami a infraštruktúrou.

Kľúčovým faktorom návrhu sieťového prostredia je zosúladenie sieťovej architektúry s biznis požiadavkami zákazníka. Základným predpokladom úspechu je analýza požiadaviek, ktorá umožňuje optimálny návrh

  • prostredia komunikačnej infraštruktúry: fixné vs. bezdrôtové komunikácie,
  • jeho kapacity: dimenzovanie sietí, optimalizácia  existujúcej infraštruktúry, plán rozvoja sietí, riadenie prevádzky v sieťach.

Z tejto analýzy potom vyplynie návrh

  • sieťovej architektúry: centralizované vs. distribuované riešenie, prístup do verejných sietí, riešenie pobočiek, pripojenie mobilných zariadení, …
  • základných bezpečnostných mechanizmov: riadenie prístupu v sieťach, oddelenie sietí, ochrana perimetra, virtuálne private siete, bezpečný vzdialený prístup, …
  • prípadne podpora ďalších mechanizmov: IPv6, virtualizácia prostredia, ako aj služieb s pridanou hodnotou: monitoring sietí, služby a optimalizácia pre SOA (Service-oriented architecture) aplikácie.
  • manažmentu siete, resp. ICT infraštruktúry: základný SNMP (Simple Network Management Protocol) alebo CMIP (Common Management Information Protocol), resp. podľa súčasných štandardov moderný manažment na báze princípov SOA.

Až následne je možný výber a implementácia konkrétneho riešenia, ktoré vyhovuje všetkým požiadavkám. Bez tohto zložitého procesu aj tie najkvalitnejšie technológie nemusia znamenať dobré riešenie, pretože na to nemusia byť určené.

Spoločnosť X-NET disponuje náležitou odbornou základňou a dlhoročnými skúsenosťami, ktoré sú nevyhnutným prepokladom návrhu a implementácie optimálneho sieťového prostredia. Nezávislosť na technologických platformách zasa umožňuje výber a implementáciu optimálnej technológie pre konkrétne sieťové prostredie,  namiesto paušálneho presadzovania konkrétnej technológie bez ohľadu na vhodnosť jej použitia.

Cisco
Huawei
Juniper
Sophos
PulseSecure
Microsoft
O nás

NAŠA VÍZIA

Vízie našej spoločnosti už od jej založenia vedú k cieľu byť firmou s najvyššou pridanou hodnotou na trhu.

Pod tým rozumieme schopnosť dodávať portfólio služieb na čo najvyššej úrovni, a byť najvyššie certifikovaným dodávateľom podpory vybraných technológií. Ide o dlhodobý proces, ale už dnes môžeme pri technológiách ako napríklad Juniper, Sophos alebo Huawei, hovoriť o úspechu, kde na trhu pôsobí,e ako jednotka, čo sa kompetencií a znalostí týka.

VIAC O NÁS

Kontakt

Certifikáty

ISO 9001 | ISO 27001