Predstavenie

Spoločnosť X-NET, spol. s r.o. bola založená v 2.8.1995 ako firma, ktorej hlavným zameraním a poslaním je realizovať a rozšírovať povedomie IT, poskytovať služby hlavne v oblasti sieťových riešení a sieťovej bezpečnosti.

Toto poslanie má definované aj vo vízii a misii spoločnosti až dodnes. V začiatkoch pôsobil X-NET o.i. aj ako jeden z najvýznamnejších partnerov spoločnosti EuroTEL a.s., divízie dátových komunikácií.

Spoločnosť postupne rozšírila spoluprácu aj s ostatnými významnými TELCO hráčmi na trhu. Keďže jednou z misií je aj transparentné pôsobenie na IT trhu, postupne prešla spoločnosť certifikáciami noriem ISO 9000, 27000 a v roku 2017 aj ISO 20000, čím dala jasne najavo smerovanie tejto spoločnosti ako spoločnosť s presne definovanými procesmi a fungovanim v IT prostredí.

Vízia

Vízie našej spoločnosti už od jej založenia vedú k cieľu byť firmou s najvyššou pridanou hodnotou na trhu.

Pod tým rozumieme schopnosť dodávať portfólio služieb na čo najvyššej úrovni, a byť najvyššie certifikovaným dodávateľom podpory vybraných technológií.

Ide o dlhodobý proces, ale už dnes môžeme pri technológiách ako napríklad Juniper, Sophos alebo Huawei, hovoriť o úspechu, kde na trhu pôsobíme ako jednotka, čo sa kompetencií a znalostí týka.

Naši technici absolvujú školenia a certifikácie na základe ktorých sa nám darí toto portfólio rozširovať.

Podporujeme

  • Spoločnosť X-NET dlhodobo podporuje športové aktivity na Slovensku. Medzi najzaujímavejšie spolupráce patria:
  • Generálny partner Slovenských firemných hier - Plážové inšpirácie (Umag)
  • Generálny partner podujatia Beh za Tatry
  • Generálny partner behu Od Tatier k Dunaju
  • Bratislavské firemné hry (LSP Games)
Cisco
Huawei
Juniper
Sophos
PulseSecure
Microsoft
O nás

NAŠA VÍZIA

Vízie našej spoločnosti už od jej založenia vedú k cieľu byť firmou s najvyššou pridanou hodnotou na trhu.

Pod tým rozumieme schopnosť dodávať portfólio služieb na čo najvyššej úrovni, a byť najvyššie certifikovaným dodávateľom podpory vybraných technológií. Ide o dlhodobý proces, ale už dnes môžeme pri technológiách ako napríklad Juniper, Sophos alebo Huawei, hovoriť o úspechu, kde na trhu pôsobí,e ako jednotka, čo sa kompetencií a znalostí týka.

VIAC O NÁS

Kontakt

Certifikáty

ISO 9001 | ISO 27001