Pred niekoľkými rokmi bol výraz „Cloud“ iba slovom, ktoré začalo rezonovať vo svete IT. V dnešnej dobe sa cloud resp. služby poskytované v cloude stali realitou.

Prevádzkovanie komplexnej IT infraštruktúry na vlastných serveroch už nie je nevyhnutné.

Lepšia efektivita využitia zdrojov, redukcia nákladov na vlastnú infraštruktúru, vysoká dostupnosť odkiaľkoľvek z Internetu, automatizácia, redundancia, škálovateľnosť a bezpečnosť sú synonymom pre Cloud.

Cisco
Huawei
Juniper
Sophos
PulseSecure
Microsoft
O nás

NAŠA VÍZIA

Vízie našej spoločnosti už od jej založenia vedú k cieľu byť firmou s najvyššou pridanou hodnotou na trhu.

Pod tým rozumieme schopnosť dodávať portfólio služieb na čo najvyššej úrovni, a byť najvyššie certifikovaným dodávateľom podpory vybraných technológií. Ide o dlhodobý proces, ale už dnes môžeme pri technológiách ako napríklad Juniper, Sophos alebo Huawei, hovoriť o úspechu, kde na trhu pôsobí,e ako jednotka, čo sa kompetencií a znalostí týka.

VIAC O NÁS

Kontakt

Certifikáty

ISO 9001 | ISO 27001