Služby je možné poskytovať vo forme Public cloud, kedy sú prostriedky zdieľané medzi viacerými subjektami a ide o multiužívateľský model. Jeho výhodou je výborná škálovateľnosť a cenová efektivita.

Pri požiadavke na zvýšenú bezpečnosť je možné použité zdroje vyhradiť iba pre jedného klienta vo forme Private Cloud.

Takto zvolené riešenie je vhodné pre kritické aplikácie a vyššia bezpečnosť má za následok vyššiu cenu.

Kombináciou spomenutých riešení je Hybrid Cloud, kedy je možné niektoré časti systému poskytnúť vo forme Private cloud a iné zasa vo forme Public cloud.

Cisco
Huawei
Juniper
Sophos
PulseSecure
Microsoft
O nás

NAŠA VÍZIA

Vízie našej spoločnosti už od jej založenia vedú k cieľu byť firmou s najvyššou pridanou hodnotou na trhu.

Pod tým rozumieme schopnosť dodávať portfólio služieb na čo najvyššej úrovni, a byť najvyššie certifikovaným dodávateľom podpory vybraných technológií. Ide o dlhodobý proces, ale už dnes môžeme pri technológiách ako napríklad Juniper, Sophos alebo Huawei, hovoriť o úspechu, kde na trhu pôsobí,e ako jednotka, čo sa kompetencií a znalostí týka.

VIAC O NÁS

Kontakt

Certifikáty

ISO 9001 | ISO 27001