Kvalitný monitoring firemnej sieťovej a bezpečnostnej infraštruktúry  je rovnako dôležitý ako vybudovanie infraštruktúry samotnej. Informácie o stave sieťových a bezpečnostných prvkov, o prevádzke v sieti, o stave serverov a aplikácií, o funkčnosti spojenia so vzdialenými pobočkami, ako aj o stave bezpečnosti prostredia, spolu s včasným varovaním v prípade problémov sú životne dôležité pre správu infraštruktúry, pravidelné reporty sú dobrým zdrojom pre optimalizáciu prostredia a lepšej návratnosti investícií do neho vložených. 

Monitoring možno vykonávať vo vlastnej réžii alebo si ho objednať ako službu od spoločnosti poskytujúcej monitoring a dohľadové služby. Kľúčovou otázkou je však odbornosť vlastného personálu a jeho dostupnosť (optimálny je monitoring v režime 24x7). Objednanie monitorovacích služieb od špecializovanej firmy je väčšinou optimálnym riešením – z hľadiska odbornosti, ako aj nákladov

Spoločnosť X-NET už viac rokov prevádzkuje centrum sieťového a bezpečnostného monitoringu pre svojich zákazníkov. Štandardne ponúka monitoring sieťovej a bezpečnostnej infraštruktúry, pričom riešenia na mieru pre jednotlivých zákazníkov sú samozrejmosťou. Monitoring je prevádzkovaný na báze 24x7x365, a jeho charakter je proaktívny. Geografická lokácia zákazníkov je nepodstatná.

Cisco
Huawei
Juniper
Sophos
PulseSecure
Microsoft
O nás

NAŠA VÍZIA

Vízie našej spoločnosti už od jej založenia vedú k cieľu byť firmou s najvyššou pridanou hodnotou na trhu.

Pod tým rozumieme schopnosť dodávať portfólio služieb na čo najvyššej úrovni, a byť najvyššie certifikovaným dodávateľom podpory vybraných technológií. Ide o dlhodobý proces, ale už dnes môžeme pri technológiách ako napríklad Juniper, Sophos alebo Huawei, hovoriť o úspechu, kde na trhu pôsobí,e ako jednotka, čo sa kompetencií a znalostí týka.

VIAC O NÁS

Kontakt

Certifikáty

ISO 9001 | ISO 27001