Základným komponentom služieb poskytovaných v cloude je IaaS – Infrastructure as a Service. Ide o poskytnutie hardvérových prostriedkov v rámci infraštruktúry poskytovateľa cloudu. Voľba operačného systému a aplikačnej vrstvy je na samotnom zákazníkovi.

PaaS – Platform as a Service je nadstavbou IaaS, kedy je okrem samotného výpočtového výkonu, dodaný aj operačný systém. Môže ísť o voľne dostupný operačný systém na báze Linux alebo využiť komerčný OS od spoločnosti Microsoft. Pri použití operačného systému Windows nie je potrebné tento systém vlastniť, ale je možné si ho prenajať na určité obdobie s platbou na mesačnej báze.

Najkomplexnejším komponentom je SaaS – Software as a Service. Tento okrem operačného systému pridáva aj aplikačnú vrstvu a teda pokrýva aj predchádzajúce spomenuté služby. Samozrejmosťou je vysoká dostupnosť na úrovni vyššej ako 99,99% a množstvo riešení zabezpečujúcich napríklad zálohu a archiváciu dát, emailové služby, prostredie pre Web stránky a aplikácie až po komplexnú virtuálnu infraštruktúru pozostávajúcu z niekoľkých serverov.

Cisco
Huawei
Juniper
Sophos
PulseSecure
Microsoft
O nás

NAŠA VÍZIA

Vízie našej spoločnosti už od jej založenia vedú k cieľu byť firmou s najvyššou pridanou hodnotou na trhu.

Pod tým rozumieme schopnosť dodávať portfólio služieb na čo najvyššej úrovni, a byť najvyššie certifikovaným dodávateľom podpory vybraných technológií. Ide o dlhodobý proces, ale už dnes môžeme pri technológiách ako napríklad Juniper, Sophos alebo Huawei, hovoriť o úspechu, kde na trhu pôsobí,e ako jednotka, čo sa kompetencií a znalostí týka.

VIAC O NÁS

Kontakt

Certifikáty

ISO 9001 | ISO 27001