Podľa požiadavky klienta vieme navrhnúť riešenie, ktoré bude poskytované na našich serveroch umiestnených v dátových centrách v rámci Slovenska, alebo využiť služby veľkých poskytovateľov cloud služieb, akými sú Microsoft Azure a Amazon Web Services.

Kombináciou produktov jednotlivých poskytovateľov je možné vytvoriť hybridnú infraštruktúru, kde budú kritické dáta zákazníka prevádzkované na našich serveroch, emailové služby  v Microsoft Azure na báze Microsoft Exchange a zálohy dát alebo WEB stránka na serveroch Amazon Web Services.

Využitím služieb jednotlivých poskytovateľov je tak možné vytvoriť prostredie s nespočetným množstvom možností.

Cisco
Huawei
Juniper
Sophos
PulseSecure
Microsoft
O nás

NAŠA VÍZIA

Vízie našej spoločnosti už od jej založenia vedú k cieľu byť firmou s najvyššou pridanou hodnotou na trhu.

Pod tým rozumieme schopnosť dodávať portfólio služieb na čo najvyššej úrovni, a byť najvyššie certifikovaným dodávateľom podpory vybraných technológií. Ide o dlhodobý proces, ale už dnes môžeme pri technológiách ako napríklad Juniper, Sophos alebo Huawei, hovoriť o úspechu, kde na trhu pôsobí,e ako jednotka, čo sa kompetencií a znalostí týka.

VIAC O NÁS

Kontakt

Certifikáty

ISO 9001 | ISO 27001