Pri ochrane počítačovej siete je nutné myslieť nielen na vonkajšie hrozby, ale rovnako aj na hrozby pochádzajúce z internej siete.

Je potrebné zabezpečiť, aby sa k internej sieti pripájali len zariadenia, ktoré vyhovujú politike spoločnosti.

Za pomoci Pulse Policy Secure je možné jednoducho kontrolovať prítomnosť antivírusového softvéru, stav alebo celkovú konfiguráciu operačného systému na koncových zariadeniach.

Riešenie vie zabezpečiť, aby každé zariadenie v sieti spĺňalo dané bezpečnostné požiadavky.

Okrem zariadení dokáže Pulse Secure autentifikovať jednotlivých používateľov a prideľovať im špecifické prístupové práva na sieti.

Cisco
Huawei
Juniper
Sophos
PulseSecure
Microsoft
O nás

NAŠA VÍZIA

Vízie našej spoločnosti už od jej založenia vedú k cieľu byť firmou s najvyššou pridanou hodnotou na trhu.

Pod tým rozumieme schopnosť dodávať portfólio služieb na čo najvyššej úrovni, a byť najvyššie certifikovaným dodávateľom podpory vybraných technológií. Ide o dlhodobý proces, ale už dnes môžeme pri technológiách ako napríklad Juniper, Sophos alebo Huawei, hovoriť o úspechu, kde na trhu pôsobí,e ako jednotka, čo sa kompetencií a znalostí týka.

VIAC O NÁS

Kontakt

Certifikáty

ISO 9001 | ISO 27001