Aj keď je prímárne lokálna sieť spoločnosti chránená firewallom pred útokmi zvonku, je zabezpečený šifrovaný prístup externých zamestnancov a definované pravidlá komunikácie medzi skupinami v sieti, stále môže dôjsť k infikovaniu koncovej stanice vírusmi, trójanmi, cryptolockermi alebo iným škodlivým malvérom.

Pre tento účel je potrebné zabezpečiť kontrolu nad užívateľskými zariadeniami, aplikáciami, emailami, kontrolou navštívených stránok, šifrovanie diskov v prípade odcudzenia.

Ďalšou z vecí, ktorej je v modernej spoločnosti nutné čeliť, je vynášanie citlivých dát pracovníkmi mimo spoločnosti. Všetky vyššie spomenuté hrozby sa riešia produktami Sophos, ktoré elegantne riešia bezpečnostné problémy koncových staníc v jednom produktovom balíku.

Cisco
Huawei
Juniper
Sophos
PulseSecure
Microsoft
O nás

NAŠA VÍZIA

Vízie našej spoločnosti už od jej založenia vedú k cieľu byť firmou s najvyššou pridanou hodnotou na trhu.

Pod tým rozumieme schopnosť dodávať portfólio služieb na čo najvyššej úrovni, a byť najvyššie certifikovaným dodávateľom podpory vybraných technológií. Ide o dlhodobý proces, ale už dnes môžeme pri technológiách ako napríklad Juniper, Sophos alebo Huawei, hovoriť o úspechu, kde na trhu pôsobí,e ako jednotka, čo sa kompetencií a znalostí týka.

VIAC O NÁS

Kontakt

Certifikáty

ISO 9001 | ISO 27001