Firewalling a IDS/IPS patrí k najbežnejším základným bezpečnostným opatreniam. Ich základnou funkciou je oddelenie sietí a vybudovanie perimetra podnikových sietí. Vzhľadom na vývoj IT architektúry firewally tiež prešli vývojom a dnes sú to väčšinou multifunkčné brány, integrujúce vlastnosti sieťového a aplikačného firewallu, systému detekcie/prevencie prieniku, VPN/SSL koncentrátora/akcelerátora a antivírového riešenia. Vzhľadom na túto multifunkčnosť sú vhodné pre malé siete. V prípade nasadenia vo veľkých sieťach s vyššími nárokmi, sa jednotlivé funkcionality navzájom obmedzujú, čo má za následok nízky výkon (priepustnosť) alebo predraženie riešenia. V takom prípade je potrebné nasadiť robustnejšie, prípadne viacprvkové riešenie s oddelenou funkcionalitou.

Cisco
Huawei
Juniper
Sophos
PulseSecure
Microsoft
O nás

NAŠA VÍZIA

Vízie našej spoločnosti už od jej založenia vedú k cieľu byť firmou s najvyššou pridanou hodnotou na trhu.

Pod tým rozumieme schopnosť dodávať portfólio služieb na čo najvyššej úrovni, a byť najvyššie certifikovaným dodávateľom podpory vybraných technológií. Ide o dlhodobý proces, ale už dnes môžeme pri technológiách ako napríklad Juniper, Sophos alebo Huawei, hovoriť o úspechu, kde na trhu pôsobí,e ako jednotka, čo sa kompetencií a znalostí týka.

VIAC O NÁS

Kontakt

Certifikáty

ISO 9001 | ISO 27001